فال حافظ

فال حافظ

يک دو جامم دي سحرگه اتفاق افتاده بود
از سر مستي دگر با شاهد عهد شباب
در مقامات طريقت هر کجا کرديم سير
ساقيا جام دمادم ده که در سير طريق
اي معبر مژده اي فرما که دوشم آفتاب
نقش مي بستم که گيرم گوشه اي زان چشم مست
گر نکردي نصرت دين شاه يحيي از کرم
حافظ آن ساعت که اين نظم پريشان مي نوشت
و از لب ساقي شرابم در مذاق افتاده بود
رجعتي مي خواستم ليکن طلاق افتاده بود
عافيت را با نظربازي فراق افتاده بود
هر که عاشق وش نيامد در نفاق افتاده بود
در شکرخواب صبوحي هم وثاق افتاده بود
طاقت و صبر از خم ابروش طاق افتاده بود
کار ملک و دين ز نظم و اتساق افتاده بود
طاير فکرش به دام اشتياق افتاده بود

تعبیر فال : احساس می کنی که به آرزوی خود نخواهی رسید اما این افکار مأیوس کننده را از خود دور کن. به ظاهر دنیا توجه نکن. روی خوش دنیا عاقبت به کام تو خواهد چرخید به شرط آنکه صبر کنی و ناامید نباشی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای golooleh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:golooleh.ir